Soudní vymáhání moderním způsobem 

Pokud selhaly všechny možné prostředky k smírnému řešení pohledávky a pokud bylo mimosoudní vymáhání neúspěšné, nabízí se poslední možnost soudního vymáhání pohledávek.

Snažíme se vyhnout klasickému soudnímu řízení. Proto využíváme efektivní a moderní způsoby řešení.

Výhody pro Vás o proti klasickému soudnímu řízení u soudu:

  • Rychlost, vše trvá od 30 dní. do 7 týdnů
  • Nižší náklady, jen 3- 4% žalované částky.
  • On-line sledování stavu řízení.
  • Není svázáno zbytečnými formálními postupy.
  • Přímá vykonatelnost

Kdy doporučujeme řešit pohledávku soudní cestou? Pokud selhaly veškeré pokusy o smírné mimosoudní řešení pohledávky.

 


Když pozorujete, že dlužník pohledávku fakticky rozporuje, případně podává reklamace či vytváří jednostranné zápočty apod.Jestliže se s dlužníkem nelze spojit, případně zjistit jeho stanovisko k neuhrazené pohledávce.
Pokud pohledávka není vymahatelná mímosoudní cestou a je prověřeno, že dlužník je dostatečně bonitní, aby  došlo k uspokojení pohledávky formou exekuce.

Proč přenechat řešení nám? 


1. Před začátkem prací provedeme důkladnou analýzu. 

Zkrátka a jednoduše - nebudeme vám slibovat nemožné. Hned na začátku je potřeba otevřeně říct, zda jsou všechny důkazní materiály v pořádku a vyčíslit aktuální procentuální úspěšnost včetně předpokládaných nákladů. Pokud nelze nárok řádně doložit nebo je-li již promlčen, nemá smysl pohledávku vymáhat.

2. Prověříme majetkové poměry dlužníka 

Zastáváme pravidlo, že kde nic není, ani exekutor nebere! Z tohoto důvodu před zahájením prací ověříme aktuální majetkové poměry dlužníka. Není nic horšího, než investovat další peníze a zcela zbytečně!

3. Využíváme efektivní a moderní způsoby řešení 


Nebudeme Vás nutit chodit k soudu a platit vysoké soudní poplatky. V dnešní době je možné řešit i soudní vymáhání ve zkráceném řízení. 


Při vymáhání využíváme zejména těchto nástrojů:

Elektronický platební rozkaz


Jedná se o zkrácené řízení bez jednání u soudů, které se podává prostřednictvím webových stránek justice.cz

Insolvenční řízení


U předlužených dlužníků se jedná o jednu z posledních možností, jak můžete získat alespoň část svých peněz zpět. Výhodou je 100% odpis pohledávky a možnost vrácení DPH. 

Rozhodčí řízení


Nespoléhejte se na klasické soudy, ty mají a budou mít dost práce s jinými spory. Využijte možnosti řešit své problémy s neplatiči maximálně efektivně mnohem rychleji a levně.

Notářský zápis s vykonatelností


Jedná se o efektivní způsob zaplacení pohledávky bez dalšího soudního řízení. Pokud dlužník nesplní svůj závazek, není třeba se obracet na soud, ale rovnou na exekutora. 

Využijte nezávazné konzultace