KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST  V OBLASTI POHLEDÁVEK - INTERNÍ AUDIT

Tato služba je určena je pro všechny podnikatelské subjekty, kteří vystavují faktury a z tohoto důvodu jim hrozí riziko vzniku pohledávky.

Snižte riziko vzniku pohledávky již na začátku před samotnou realizací zakázky:


Proč by si měly firmy nechat auditovat svoje účetní oddělení a reporting?

Řada společností nemá vlastní oddělení interního auditu, tedy z tohoto důvodu. Během auditu nezávislí odborníci ASB posuzují a monitorují řízení rizik ve společnosti, reporting, systém kontroly a hlavně dávají doporučení, jak stávající situaci zlepšit.

Cílem interního auditu je tedy vylepšit stávající situaci?

Ano. Interní audit vyhodnocuje efektivitu procesů a přispívá k jejich zlepšování. Auditor identifikuje, dokumentuje, hodnotí a reportuje rizika, předchází podvodným jednáním. Představuje systematickou kontrolu, hodnocení a reporting správnosti systému manažerských, finančních, provozních i rozpočtových kontrol a jejich spolehlivosti v praxi.   • Zlepšíme Vaše postupy

  • Definujeme podklady k zamezení důkazní nouze

  • Připravíme manuál správy pohledávek pro Vaši společnost

  • Zefektivníme Vaši práci s pohledávkami

  • Proškolíme zaměstnance

Jedna velká a nezaplacená zakázka dokáže zmařit roky práce. Desítky malých a nezaplacených zakázek mají ve svém výsledku stejný efekt. Nevymýšlejte postupy tam, kde již existují. Cesta pokusu a omylu Vás vyjde mnohem dráž, než certifikace ClaimAuditem.

Využijte možnosti a zkušenosti, které Vám nabízí specialisté na správu pohledávek - kontaktujte nás.

CO MI AUDIT PŘINESE?

ClaimAudit především pomáhá vyvarovat se chyb při poskytování služeb a zboží na splatnost. Poskytne Vám kvalitní informace o možnostech prověřování partnerů, zaškolí Vaše zaměstnance a jasně určí, co je možné a co ne. Návratnost investice do ClaimAuditu je již v prvním roce.

JAKÁ JE CENA ClaimAuditu?

Cenu definujeme podle počtu pracovníků zapojených do procesu vzniku pohledávky, dle počtu obchodních procesů ve společnosti (prodej aut, pronajímání nemovitostí, konzultační poradenství..) a nákladů na cestovné. Neváhejte se zeptat konkrétně!

ZNAMENÁ TO, ŽE NEBUDOU VZNIKAT ŽÁDNÉ NEVYMAHATELNÉ POHLEDÁVKY?

Zavedení ClaimAuditu je garancí, že budete vznik nedobytných pohledávek minimalizovat a včas odhalíte možné problémy.

Audit smluv

Jak poznat podceněnou přípravu?

Dlužník Vám tvrdí, že jste něco neprovedli a nehodká se s Vámi bavit. Vystavuje Vám penalizační faktur a dělá z Vás dlužníka

Dlužník po dokončneí zakázky přestane komunikovat

Dlužník vše uznává ale vymlouvá se že nemá peníze, čeká,, někdo jiný mu nezpaltil atd....

Nemáte objednávku , předávací protokol atd..dlužník toho využije..

Služba uznání dluhu: Z praxe dennodeně vydíme že základ pro vymožení pohledávky jsou 100% důkazní materiály. Věděli jste že pokud dlužník spadne do insolvence tak jen s neproplacenou fakturoz se nemůžete ani přihlásit? Nedejte dlužníkovy možnost svou pohledávku rzporovat anši pracovníci zahistí na místě uznání dluhuV

Kontaktujte nás!