Vymáhání dluhů a pohledávek

Firma Ganex se dlouhodobě specializuje na vymáhání pohledávek a odkup pohledávek. Vymáháme pohledávky pro fyzické osoby i podnikatele, ať už se jedná o nesplacené směnky, neproplacené faktury, odsouzené pohledávky či nevrácené půjčky. V rámci zákona provádíme ucelený psychologický nátlak na dlužníka a naše úspěšnost se pohybuje kolem 80% (vymůžeme 4 z 5 případů).

Náš postup při vymáhání dluhů a pohledávek

Naši odměnu zaplatí váš dlužník, nebo si odměnu účtujeme až z vymožené částky. Vše je v souladu s právními předpisy ČR. Celý postup vymáhání je tedy plně legální. Používáme všechny dostupné praktiky, jsme důslední a úspěšní. Na vymáhání pohledávky budeme potřebovat dobu 1 až 3 měsíce, dle složitosti případu. Součástí vymáhání pohledávky jsou také automaticky uplatňovány zákonné úroky z prodlení, rolex repliky hodinek smluvní úroky a smluvní pokuty. Vymáhání a odkup pohledávek je možný od částky 10 000 Kč v průběhu vymáhání vás budeme pravidelně informovat.

Veškerá komunikace s našimi vymahači dluhů probíhá bezplatně. Kontaktujte nás, rádi vám poradíme, řekneme, jestli je možné vaši pohledávku vymáhat, navrhneme optimální postup. Jakmile obdržíte naší nabídku, rozhodnete se, jestli ve vymáhání pohledávky chcete pokračovat.

Kolik zaplatíte za vymáhání pohledávek?

Jestli nepodnikáte = neplatíte nic. Jestliže nepodnikáte a potřebujete vymáhat půjčky, směnky, neplacené nájemní či platební příkazy, pravomocné rozsudky soudů apod., náklady na vymáhání platí váš dlužník.

Pravomocný Rozsudek, Exekutorský zápis, Platební Rozkaz

Výše dlužné částky Do 50.000 Kč 50.000 - 250.000 Kč Nad 250.000 Kč
Provize +35% +25% +20%

Uznání dluhu, Smlouva o půjčce, Směnka

Výše dlužné částky Do 50.000 Kč 50.000 - 250.000 Kč Nad 250.000 Kč
Provize +35% +25% +20%


Jestli podnikáte = zaplatíte provizi 15-40% z vymožené částky. Pro živnostníky a firmy vymáháme pohledávky z obchodního styku – neproplacené faktury, nedodržené objednávky či smlouvy o dílo.

Neproplacená faktura

Výše dlužné částky Do 50.000 Kč 50.000 - 250.000 Kč Nad 250.000 Kč
Provize 30% 20% 15%

Jak spolupráce u vymáhání dluhů a pohledávek probíhá?

Na základě dodaných materiálů vyčíslíme aktuální dlužnou částku. Provedeme analýzu pohledávky a stanovíme naši provizi. Uzavřeme Příkazní smlouvu, která nám dává pravomoc vaši pohledávku vymáhat. Prověříme bonitu dlužníka a obratem se spustí proces vymáhání pohledávky. S dlužníkem už budeme jednat jen my, kdyby vás kontaktoval, sdělte mu, že pohledávku vyřizujeme my.

Vymáhání pohledávek provádíme po celé ČR, máme zastoupení v každém kraji. Působnost máme v rámci celé Evropy. Největší koncentrace dlužníků je v Praze, proto je pro vymáhání dluhů Praha tím nejzajímavějším místem. Celková úspěšnost vymáhání pohledávek je 80%. Věříme, že se nám podaří vymoct i Vaši pohledávku. Poradíme vám a předložíme vám návrh řešení a konkrétní nabídku do 24h. Kontaktujte nás!

Domluvte si konzultaci

Kontakt

Nevíte si rady nebo potřebujete pomoct?
+420 777 627 307

Postup spolupráce

1. Po obdržení formuláře Vás budeme do 48 hodin telefonicky kontaktovat. Profesionálně proškolený pracovník s Vámi rozebere vzniklou pohledávku.
2. Požádáme Vás o zaslání důkazních materiálů, které prokazují vznik pohledávky. (Naskenované elektronicky, nebo poštou).
3. Provedeme formální analýzu pohledávky.
4. Vytvoříme nabídku a dohodneme postup další spolupráce.
5. Podepíšeme Mandátní smlouvu a Plnou Moc, na základě které jsme oprávněny pohledávku vymáhat. (Elektronicky, poštou, osobně s regionálním pracovníkem).

Online poptávka
Kontakt

Nevíte si rady nebo potřebujete pomoct?
+420 777 627 307

Postup spolupráce

1. Provedeme formální analýzu pohledávky.
2. Po obdržení formuláře Vás budeme do 48 hodin telefonicky kontaktovat. Profesionálně proškolený pracovník s Vámi rozebere vzniklou pohledávku.
3. Vytvoříme nabídku a dohodneme postup další spolupráce.
4. Podepíšeme Mandátní smlouvu a Plnou Moc, na základě které, jsme oprávněni pohledávku vymáhat. (Elektronicky, poštou, osobně s regionálním pracovníkem ).

Výhody mimosoudního vymáhání pohledávek

  • Rychlost- vymáhání pohledávky probíhá v řádu měsíců.
  • Efektivní způsob vymáhání proti tzv. notorickým dlužníkům.
  • Úspěšnost vymáhání cca 80%

Náš postup mimosoudního vymáhání před samotným řešením pohledávky

  • 1. Na základě dodaných důkazních materiálu provedeme právní analýzu, včetně aktuálního vyčíslení dlužné částky. Dále prověříme předběžnou bonitu dlužníka a stanovíme provizi z vymožené částky.
  • 2. Uzavřeme Mandátní smlouvu, na základě které jsme ze zákona oprávněni pohledávku řešit.
  • 3. Po podepsání Mandátní smlouvy začínáme pohledávku do 24 hodin řešit.

Naše postup při řešení pohledávky mimosoudní cestou

  • 1. fáze - Provedeme lustraci dlužníka včetně majetkových poměrů a aktuálních kontaktů.
  • 2. fáze - Dlužníkovi zašleme na všechny vyhledané adresy oznámení o vymáhání pohledávky. Ve výzvě je jasně uvedeno, že předmětnou pohledávku řeší naše společnost. Pokud by se stalo, že se dlužník zkontaktuje s Vámi, sdělte mu, že vymáháním pohledávky jste pověřili nás. Jinými slovy: dlužník bude komunikovat výhradně s námi!
  • 3. fáze - Pokud dlužník na odeslané výzvy nereaguje, navážeme s dlužníkem kontakt telefonicky, SMS, případně e-mailem. Aktivní telefonáty a SMS se uskutečňují v průběhu cca jednoho týdne v jakékoliv hodině. Praxe ukazuje, že se najdou dlužníci, kteří na základě fáze 2. a 3. dlužnou částku zaplatí. Obvykle se jedná o dlužníky, kteří by s největší pravděpodobností pohledávku uhradili obyčejnému advokátovi, případně exekutorovi. Bohužel z našich statistik vyplývá, že ve fázi 2. a 3. zaplatí pouze cca 25% dlužníků. U zbylých dlužníků se jedná o tzv. nedobytné pohledávky. Jedná se o společnosti, které jsou oficiálně nemajetné, mají více dluhů, případně obchodní podíl je převeden na tzv. bíle koně apod. Fyzické osoby mají z pravidla hlášené trvalé bydliště na Městském Úřadě, mívají více dluhů a exekucí, jsou nemajetní ..atd. Jinými slovy to jsou lidé, kteří žijí na hranici chudoby. Ale opět praxe je trochu jiná on ten „chudák“ jezdí v novém voze, které shodou náhod není jeho, ale je půjčené. Bydlí v domě nebo v bytě, který není v jeho vlastnictví… atd.
  • 4. fáze – Psychologický nátlak, který je veden osobním kontaktováním dlužníka a to včetně důsledného pátrání v jeho okolí - zaměstnání, rodinní příslušníci, známí, bydliště, obchodní partneři atd.