Reference

Za naší dlouhodobou praxi jsme pracovali pro stovky firem a soukromých věřitelů z celé České Republiky. Každý měsíc přijímáme desítky nových zakázek v oblasti odkupu a vymáhání pohledávek.

  • Přes 50 % klientů s námi spolupracuje dlouhodobě.
  • 80% klientů by nás doporučilo dále

Vybrané reference

Společnost GOLGOT spol. s.r.o. prováděla pro Pražský hotel se zahraniční účastí praní a pronájem ložního prádla. Provedené práce na základě vystavených faktur nebyly uhrazeny.

Nominální hodnota pohledávky: do 100.000 Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: Do jednoho měsíce došlo ke 100% vymožení pohledávky.

Společnost AVAX Holding CZ s.r.o. zabývající se dlouhodobým pronájmem osobních vozů za několik let svého podnikání nashromáždila neproplacené faktury v hodnotách od 5.000kč do 30.000Kč.

Nominální hodnota pohledávky: nad 200.000 Kč
Druh reference: Odkup pohledávky
Závěr: Realizovali jsme odkup celého portfolia pohledávek.

Společnost SOMET CZ s.r.o. prováděla pro Pražský hotel se zahraniční účastí praní a pronájem ložního prádla. Provedené práce na základě vystavených faktur nebyly uhrazeny.

Nominální hodnota pohledávky: do 100.000 Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: Do jednoho měsíce došlo ke 100% vymožení pohledávky.

Společnost ULTIMA THULE nabízející osobní přepravu pro cestovní agentury, hotely a firmy během svého podnikání nashromáždila několik dlužníků, kteří dlouhodobě neplatili své závazky.

Nominální hodnota pohledávky: do 50.000 Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: Během několika měsíců došlo u většiny dlužníků k vymožení pohledávky.

Společenství vlastníků si objednalo od stavební firmy kompletní zateplení fasády. Na základě podepsané smlouvy o dílo došlo k uhrazení zálohy na nákup materiálu. Stavební firma po obdržení finanční hotovosti peníze zpronevěřila a dílo nedodala.

Nominální hodnota pohledávky: do 500.000 Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: V průběhu vymáhání jsme detektivní činností rozkryli organizovanou skupinu, která účelně zakládala společnosti a zpronevěřovala obdržené zálohy. Na základě shromážděných důkazních materiálů, byla celá věc předána k šetření Policii ČR.

Pražská franšízová společnost značky Century 21 prodala rekreační objekt v Kašperských horách . Po zrealizovaném obchodu jí náležela odměna za zprostředkování prodeje, která však po několika měsíčním vyjednávání byla vyplacena jen z části.

Nominální hodnota pohledávky: nad 200.000 Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: S dlužníkem došlo k uzavření splátkového kalendáře, který v řádu několika měsíců dlužnou částku včetně dopočítaných úroku z prodlení uhradil.

Manželé Konopkovi z Hradce Králové

Manželé Konopkovi na základě uzavřené smlouvy o půjčce půjčili svým sousedům finanční hotovost na zakoupení nového vozu. Dlužníci místo splacení dluhu se odstěhovali a přestali komunikovat.

Nominální hodnota pohledávky: do 100.000 Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: Během několika měsíců došlo k vyhledání aktuálního bydliště dlužníků a k uzavření splátkového kalendáře, na základě kterého byl dluh uhrazen.